Xem lịch sử chi tiết khám, chữa bệnh trên ứng dụng VNeID

Ngoài việc tích hợp BHYT vào VNeID để dùng khám chữa bệnh, xem giá trị thẻ BHYT thì trên VNeID còn có thể giúp người dùng xem lại lịch sử khám chữa bệnh. Để xem lịch sử khám bệnh trên VNeID người dùng thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tiến hành đăng nhập vào ứng dụng VneID bằng tài khoản đã đăng ký. Tại giao diện chính của ứng dụng, chọn “Hồ sơ sức khỏe” => tiếp theo chọn loại “Sổ sức khỏe điện tử”.

VNeID đã tích hợp sổ sức khỏe điện tử

Bước 2: Người dùng sẽ nhận được thông báo như hình bên dưới. Hãy nhấn “Xác nhận”. Sau đó nhập mã Pass code để vào Sổ sức khỏe điện tử.

Bước 3: Tại giao diện “Sổ sức khỏe điện tử” người dùng có thể xem được lịch sử khám, chữa bệnh của mình. Có thể chọn lại năm để xem lại lịch sử lâu hơn.

Trường hợp thực tế người dùng có khám, chữa bệnh nhưng thông tin chưa hiện, có thể thực hiện cập nhật dữ liệu.

Ngoài ra, người dùng có thêr bấm vào các đợt khám bệnh để xem chi tiết thông tin khám, chữa bệnh.

Có thể xem các xét nghiệm, chuẩn đoán hình ảnh, chi tiết thuốc…..

Chia sẽ bài viết: