Mất bao lâu để hoàn thành thủ tục rút sổ BHXH ở công ty cũ?

27 Likes comments off

Người lao động sau khi nghỉ việc đều mong muốn nhanh chóng hoàn thành thủ tục rút sổ Bảo hiểm xã hội để tiếp tục thực hiện hồ sơ tham gia BHXH ở nơi làm việc mới. Vậy cần thời gian khoảng bao lâu để hoàn thành thủ tục rút Bảo hiểm xã hội cho người lao động?

Trách nhiệm chốt sổ của người sử dụng lao động

Theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 48 Bộ luật lao động 2019 về trách nhiệm khi chấm dứt hợp đồng lao động như sau:

Khoản 1 Điều 48 Bộ luật lao động 2019 quy định: Trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản tiền có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên, trừ trường hợp sau đây có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày:

  • a) Người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động;
  • b) Người sử dụng lao động thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế;
  • c) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã;

Khoản 3 Điều 48 Bộ luật lao động 2019 quy định: Người sử dụng lao động có trách nhiệm sau đây:

  • a) Hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và trả lại cùng với bản chính giấy tờ khác nếu người sử dụng lao động đã giữ của người lao động;
  • b) Cung cấp bản sao các tài liệu liên quan đến quá trình làm việc của người lao động nếu người lao động có yêu cầu. Chi phí sao, gửi tài liệu do người sử dụng lao động trả.

Ngoài ra, thì Khoản 5 Điều 21 Luật BHXH 2014 quy định rằng:

  • Người sử dụng lao động phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội trả sổ BHXH cho người lao động, xác nhận thời gian đóng BHXH khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật.

Để chốt sổ BHXH cho người lao động, trước tiên người lao động phải tiến hành thủ tục báo giảm lao động. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nộp đủ hồ sơ, cơ quan BHXH sẽ giải quyết thủ tục này cho đơn vị sử dụng lao động.
Kế tiếp, người sử dụng lao động sẽ thực hiện việc chốt sổ BHXH cho người lao động và sẽ được giải quyết trong 05 ngày kể từ ngày nộp đủ hồ sơ cho cơ quan BHXH.

Do đó, nếu thực hiện đúng theo quy định thì chỉ mất khoảng 15 ngày là người sử dụng lao động đã có thể hoàn thành việc xác nhận thời gian đóng BHXH và trả lại sổ BHXH cho người lao động.

Như vậy, trách nhiệm chốt sổ Bảo hiểm xã hội thuộc về người sử dụng lao động (trừ trường hợp doanh nghiệp phá sản không thể tiến hành chốt sổ Bảo hiểm xã hội cho người lao động). Sau khi chấm dứt hợp đồng với người lao động, cần tiến hành thủ tục chốt sổ Bảo hiểm xã hội một cách nhanh chóng cho người lao động.

Chia sẽ bài viết:

Có thể bạn thích

Bài viết của Triệu Phương