Thẻ BHYT bị mất thì phải làm sao? Thủ tục cấp lại thẻ BHYT như thế nào?

Nếu người tham gia BHYT không may làm mất ví nên bị mất thẻ BHYT thì có được cấp lại thẻ BHYT không ? Nếu được thì hồ sơ gồm những gì và thủ tục thực hiện như thế nào?

Theo quy định tại Điều 18 Văn bản hợp nhất Luật Bảo hiểm y tế số 28/VBHN-VPQH ngày 07/12/2020 thì thẻ BHYT được cấp lại trong các trường hợp sau đây:

“Thẻ bảo hiểm y tế được cấp lại trong trường hợp bị mất. Người bị mất thẻ bảo hiểm y tế phải có đơn đề nghị cấp lại thẻ.”

Do đó, nếu thẻ BHYT bị mất thì người tham gia BHYT sẽ được cấp lại thẻ và phải có đơn đề nghị cấp lại thẻ.

1 – Về hồ sơ khi cấp lại thẻ BHYT

Căn cứ khoản 4 Điều 27 Văn bản hợp nhất số 2089/VBHN-BHXH, ngày 26/6/2020 của BHXH Việt Nam quy định về hồ sơ cấp lại thẻ BHYT như sau:

  • Về thành phần hồ sơ:

– Đối với người tham gia

+ Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

+ Trường hợp người lao động được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: bổ sung Giấy tờ chứng minh (nếu có) theo Phụ lục 03.

– Đối với đơn vị:

Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS).

  • Về số lượng hồ sơ: 01 bộ.

2 – Địa điểm nộp hồ sơ và thời hạn giải quyết

Người tham gia BHYT xin cấp lại thẻ BHYT nộp hồ sơ tại Cơ quan BHXH bất kỳ trên cả nước.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị cấp lại thẻ, tổ chức bảo hiểm y tế phải cấp lại thẻ cho người tham gia bảo hiểm y tế. Trong thời gian chờ cấp lại thẻ, người tham gia bảo hiểm y tế vẫn được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế.

Như vậy, với trường hợp không may thẻ BHYT bị mất thì người tham gia hoàn toàn có thể làm hồ sơ xin cấp lại thẻ BHYT lại (hồ sơ gồm: Đơn đề nghị cấp lại thẻ, Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT theo mẫu) nộp tại cơ quan BHXH thì sẽ được cấp lại thẻ.

Ngoài hình thức nộp hồ sơ trực tiếp như trên, hiện nay người tham gia BHYT có thể làm thủ tục cấp lại thẻ BHYT trực tuyến qua cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc qua ứng dựng BHXH số VssID.

Chia sẽ bài viết: