Đồng thời hưởng tai nạn lao động và hưởng lương hưu có được không?

Khi người lao động trong thời gian hưởng tai nạn lao động đồng thời sức khỏe yếu muốn nghỉ hưu trước tuổi. Liệu có được hưởng cùng lúc hai chế độ tại nạn lao động…

1 Like Comment

Chưa đóng đủ 20 năm BHXH những vẫn được hưởng lương hưu?

Khi người lao động đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng vẫn chưa đóng đủ số năm theo quy định của Bảo hiểm xã hội để được hưởng chế độ hưu trí thì liệu họ có…

Thích comments off